xestión orzamentaria

O Consello de Contas ratifica nos seus informes que a Xunta continuou mellorando en 2016 a xestión orzamentaria e finanaceira

Destaca que Galicia volveu cumprir ese ano os obxectivos de déficit e débeda, o que lle permitiu manterse no Fondo de Facilidade Financeira