Xiada

O Corpus de Referencia do Galego Actual e o etiquetador Xiada actualizan as súas versións

Ambos proxectos son froito dun convenio entre a USC e o Centro Ramón Piñeiro