Xosé Ramón Fandiño Veiga

Unha publicación reúne os artigos que Isaac Díaz Pardo publicou nos xornais galegos entre os anos 1963 e 2009

Preséntaa hoxe mércores o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, na Fundación Torrente Ballester