XXI Santiago

Fórmase o consello asesor de paciente na área compostelá e de Barbanza

O consello terá a finalidade de aumentar a participación cidadán para a mellora da seguridade dos pacientes