David Santomil: "É urxente convocar un consello escolar municipal para que toda a comunidade educativa faga unha valoración de cal é o modelo de xestión dos comedores escolares que queremos para o futuro"

David Santomil: "É urxente convocar un consello escolar municipal para que toda a comunidade educativa faga unha valoración de cal é o modelo de xestión dos comedores escolares que queremos para o futuro"

Los grupos municipales PactoXAmes y el Partido Popular acaban de presentar un escrito en el que piden un pleno extraordinario y urgente para tratar el tema de los comedores y los servicios de conciliación

La situación que está viviendo el servicio de comedores de Ames está derivando en una gran preocupación personal por parte de las familias. La problemática viene debido a que las plazas de comedores son insuficientes para la cantidad de niños que soporta el propio servicio.

Después de la rueda de prensa llevada a cabo en el día de hoy sobre Presupuestos Participativos, David Santomil, concelleiro responsable de Educación y Cultura, declaró a este medio que: "No ano 2015 o convenio contemplaba 1.034 plazas. Se dende ese momento non se seguira a negociar coa Xunta de Galicia para incrementar plazas non se podería ter incorporado ningunha plaza a maiores dende aquela. O acordo, que é bianual, contemplaba un incremento de 50 plazas para curso escolar, de maneira qu nos permite incrementar máis de 200 prazas. Das 1.034 plazas pasamos a ter 1.234 plazas. Este ten que ser un crecemento ben controlado e moderado para non masificar os centros escolares, que iso é parte do problema, tanto no que se refire a escolarización como aos comedores escolares. As limitacións, non só de espacio, son evidentes nalguns dos centros e despois hai que ter en conta a propia organización, do persoal propio que o concello ou concellos non teñen posibilidade de contratar máis personal para cociña, para que elaboren os menús, para facer as limpezas, xa que isto suporía un incremento elevadísimo na compra, é dicir, na factura dos proveedores". 

"Como primeiro paso evidentemente, o que é necesario é crear esa comisión de baremación a cal damos cavida as ANPAS para que poidan verificar, consultar ou solventar calqueira dúbida sobre o procedemento técnico, obxectivo e automático do resultado de aplicar o baremo que está aprobado no regulamento. Unha vez logradas as listas provisionais que sairán a finais de este mes de abril, corresponde de maneira extraordinaria e urxente convocar un consello escolar municipal para que toda a comunidade educativa, non só ANPA, tamén os directores e directoras dos centros escolares, grupso políticos, representantes da comunidade educativa, a propia Xunta de Galicia fagan unha valoración de cal é o modelo de xestión dos comedores escolares que queremos para o futuro, para que sexa sostible, tanto a nivel económico, como de funcionamento, de espazo e tamén, evidentemente, valorar todo o que ten que ver cos procesos de escolarización o que se refire aos novos alumnados dos centros escolares, como tamén ao servizo de comedor. Si efectivamente o entendemos como un servizo universal ou como un servicio de conciliación, así polo tanto os criterios de baremación, que son os mesmo que había no 2011, son os correctos ou os temos que modificar. Estamos dispostos a modificalos sempre que así o decida o consello escolar municipal xa que o baremo a día de hoxe é o que goza de maior consenso, como se veu demostrando no consello escolar municipal, na aprobación plenaria, na exposición pública sen presentación de alegacións e polo tanto a día de hoxe é o baremo que consta de maior consenso aínda que persoalmente eu creo que non é o máis correcto. Pero de aí a que sempre defendamos que non é un documento fixo, senón que é vivo e vaise modificando a medida que hai certas necesaidades. Esta é a primeria vez que se fai unha baremación na que se xuntan todos os centros, por unha necesidade obvia, e evidentemente é susceptible de calqueira cambio sempre que o consello escolar municipal o decida", comentó Santomil. 

Los grupos municipales PactoXAmes y el Partido Popular acaban de presentar un escrito en el que piden un pleno extraordinario y urgente para tratar el tema de los comedores y los servicios de conciliación. 

Comentarios