El proyecto "Transformando en Brión", protagonista en el Pazo de Mariñán

El proyecto "Transformando en Brión", protagonista en el Pazo de Mariñán
El proyecto "Transformando en Brión", protagonista en el Pazo de Mariñán

En colaboración con el Concello de Brión, la Diputación de A Coruña organiza una jornada sobre la creación de espacios de trabajo colaborativo para el sacrificio de aves y conejos

La Diputación de A Coruña, con colaboración del Concello de Brión, celebró en el Pazo de Mariñán la jornada "Espazos de traballo colaborativo para o sacrificio de aves e coellos: unha contribución á sustentabilidade das pequenas explotacións agrogandeiras". 

Fue una jornada dirigida a productores del sector agroganadero, consumidores públicos y privados y al personal técnico de diferentes ámbitos como administraciones públicas, vinculadas a la producción en este sector, las universidades o a los técnicos vinculados al desarrollo rural y local. El evento se llevó a cabo a través de diferentes conferencias, mesas de experiencias y una dinámica de grupo que se prolongó durante todo el día. 

La jornada se desarrolló a través de una reflexión sobre las limitaciones con las que cuentan las pequeñas explotaciones de producción artesanal en el sector agroganadero y una profundización en las ventajas que ofrece la gestión colaborativa de espacios de trabajo para el sacrificio de aves y conejos procedentes de estas explotaciones y su comercialización posterior en términos de calidad y rentabilidad. 

En este sentido, el alcalde de Brión, Jose Luis García destacó el labor que se está desarrollando en su Concello a través del proyecto piloto enmarcado en el marco del Plan de Empleo Local (PEL), concretamente en el ámbito PEL Emprende: “‘Transformado en Brión’ é un proxecto pioneiro para o sector primario da provincia, un apoio á sostenibilidade das pequenas explotacións e a produción artesanal. Trátase dun centro de coworking de ámbito supramunicipal, situado no centro comercial Monte Balado, que estará centrado no sector agrogandeiro e nos produtos ecolóxicos. É unha iniciativa pioneira na provincia coa que queremos facilitar o desenvolvemento de iniciativas empresariais nas comarcas de Compostela, Xallas e Barbanza, ao tempo que poñemos en valor a calidade e a diversidade dos nosos produtos agroalimentarios”.

El diputado provincial destacó la idea de innovar con un matadero móvil que permita compartir los costes que acarrea el sacrificio de los animales: “’Tranformando en Brión’” nace para dar resposta ás demandas do tecido asociativo e empresarial destas tres comarcas, que trasladaron á Deputación da Coruña a necesidade de contar cun espazo colaborativo para transformar e comercializar os produtos agrogandeiros coas mellores condicións de calidade e de seguridade. Somos conscientes de que unha das fases máis dificultosas para as granxas de aves e coellos é a do sacrificio dos animais. Pois ben, a nosa intención é que as explotacións avícolas e cunícolas das nosas comarcas poidan apostar polo sacrificio na propia granxa e a comercialización directa da carne. Para o sacrificio estamos pensando en apostar por matadoiros móbiles que mellorarán tanto o benestar animal como a calidade da carne. Se o animal non sufre o estres do transporte e do manexo ata chegar ao matadoiro, conseguiremos aumentar a calidade da súa carne e, ao mesmo tempo, reducir os custos para as explotacións gandeiras”.

De esta forma , se pondría en marcha un espacio colaborativo para el sacrificio de aves de pequeñas explotaciones agroganderas ligadas a la venta directa y al comercio de cercanía, de manera que se asegure el cumplimiento de los requerimientos higiénico-sanitarios para la comercialización de sus prodcutos. García explicó como acabaría el proceso: “Despois, no espazo colaborativo de Monte Balado as granxas artesanais disporán do material preciso para o seu envasado e comercialización; para o que previamente terán que recibir a formación axeitada, sobre todo para garantir que o local mantense sempre nas mellores condicións hixiénico-sanitarias”. 

Comentarios