El Parlamento gallego insta a la Xunta a intensificar la vigilancia contra el furtivismo en la pesca y el marisqueo

El Parlamento gallego insta a la Xunta a intensificar la vigilancia contra el furtivismo en la pesca y el marisqueo
El Parlamento gallego insta a la Xunta a intensificar la vigilancia contra el furtivismo en la pesca y el marisqueo

 “O furtivismo vai máis alá do prexuízo económico, porque dana a boa imaxe dos nosos produtos e desprestixian o bo traballo de moitos profesionais do mar e da cadea mar-industria”, dijo la deputada Teresa Egerique

Parlamento gallego aprobó hoy por unanimidad, la instancias del Grupo Popular, una proposición no de ley a través de la que se demanda que la Xunta de Galicia intensifique las labores de vigilancia contra el furtivismo en la pesca y el marisqueo a través de inspecciones en puntos de venta y en establecimientos de hostelería, especialmente en los campos de la comercialización y de la restauración y coincidiendo con fechas festivas en las cuales los productos consiguen mayor precio en el comprado. 

La diputada popular Teresa Egerique manifestó que “o furtivismo constitúe unha lacra que vai máis alá do prexuízo económico que esta acción ilícita significa para quen vive legalmente do marisqueo e para menoscabo dos seus ingresos”. “A maiores disto, danan a boa imaxe dos nosos produtos, xa que os extraídos sen as debidas garantías suplantan a súa valía e desprestixian o bo traballo de moitos profesionais do mar e da cadea mar-industria”, apuntó. 

En este sentido, señaló que “desde a Xunta son plenamente conscientes de que a cadea que fornece a actividade extractiva ilícita funciona grazas a que existe unha demanda comercial destes produtos, polo que é tan importante desalentar a propia extracción coma a súa compra e consumo de xeito ilegal”.

Teresa Egerique recordó que “para paliar o furtivismo son moitas as medidas adoptadas polo Goberno galego, que van desde a tipificación como delito do furtivismo reincidente en 2015 ata as campañas de sensibilización social por unha pesca sustentable”. 

 “Outra accións primordial é a que realizan os gardacostas de Galicia, moitas veces en colaboración con outros corpos e forzas de seguridade, na súa labor cotiá de inspección e vixilancia por mar, terra e aire”, destacó la diputada popular.


Por este motivo, Egerique consideró “fundamental este tipo de operativos ás portas e durante os períodos vacacionais, momentos nos que nos visitan milleiros de turistas, polo que consideramos necesario que o Goberno galego intensifique os controis, especialmente nos eidos da comercialización e restauración, durante o Nadal, Semana Santa, verán ou nalgunha ponte”.

Comentarios