La Comisión de Centro del CHUS denuncia el cierre de camas que se va a producir este verano

La Comisión de Centro del CHUS denuncia el cierre de camas que se va a producir este verano

Se van a cerrar 172 camas de las cuales 112 son en el Hospital de Conxo, 18 en el Hospital Clínico y las restantes 42 en el Hospital Gil Casares

La Comisión de Centro del CHUS quieren denunciar el cierre de camas que se va a producir,. Según datos comunicados por la gerencia en el Complejo Hospitalario de Compostela van a cerrar este verano 172 camas de las cuales 112 son en el Hospital de Conxo, 18 en el Hospital Clínico y las restantes 42 en el Hospital Gil Casares.

Para la gerencia la planificación en época estival se justifica en los menores índices de ocupación hospitalaria en estas fechas debido a una “redución estacional de patoloxías e á correlativa redución de ingresos por enfermidade e en concentrar a maior parte das vacacións do persoal facultativo o cal dí que non ten substituos, cando si se lle fixeran contratos estables non se terían que emigrar para outras Comunidades". 

"Esta Xerencia, segue a interpretar a leis como boamente lle convén, e así nesa liña limítanse unicamente a entender que o traballo que teñen que facer para a: “implementación de medidas a seguir para asegurar unha prestación universal de calidade, que contribúa a sosteñibilidade do Sistema de Saúde é: Pechar unidades e non contratar persoal dos listados de contratación, porque xa dispoñen do persoal de plantilla das unidades que pechan", afirman desde la Comisión de Centro del CHUS.

"Como consecuencia disto un ano máis as axendas de consultas por enfermidade estarán pechadas ata o remate das vacacións aumentando as listas de espera daquelas especialidades que se ven afectadas polo peche de camas ( dermatoloxía, cirurxía xeral e dixestiva, oftalmoloxía, uroloxía, e traumatoloxía), có argumento de que no verán baixa o número de doentes, cando ano tras ano podemos ver o colapso que isto provoca no Servizo de Urxencias, con máis de 20 e 30 pacientes pendentes de ingreso e con espera de 3 días por unha cama, e/ou a derivación a centros privados. A Comisión de Centro denuncia esta nova agresión, que incrementa o deterioro da Sanidade Pública, e o intento de aforrar recursos públicos á costa de de reducir prestacións sanitarias", destacan. 

"O peche de servizos sanitarios carece de toda lóxica asistencial, porque xera un incremento en todas as listas de espera (cirurxías, probas diagnósticas...) ao tempo que xera un incremento das listas do paro obedece únicamente a criterios economicistas. Isto á xerencia dálle igual, o obxectivo é pechar camas para non contratar persoal, non hai ningún outro argumento que xustifique estes peches. O que fai a xerencia é condenar ós cidadáns a non ter unha asistencia digna pola redución das prestacións sanitarias, e condenar ó mesmo tempo ao paro, a un gran número de traballadores". 

Por todo esto, la Comisión de Centro del CHUS convocan a los trabajadores y usuarios a una concentarción el miércoles 23 a las 12:30 horas en el Hospital de Conxo.

Comentarios