El Grupo Municipal Popular denuncia el abandono que está sufriendo Incolsa

El Grupo Municipal Popular denuncia el abandono que está sufriendo Incolsa
El Grupo Municipal Popular denuncia el abandono que está sufriendo Incolsa

"A xestión de Incolsa por parte do alcalde Martiño Noriega está a ser un total despropósito, tal e como se deduce da situación actual de entidade"

María Anton, concelleira del Grupo Municipal Popular, ofreció ayer una rueda de prensa en la que informaba de la solicitud que presentó su grupo al alcalde Martiño Noriega, como presidente del Consello de administración de Incolsa, para la convocatoria de un consello de administración en el que se trate la formulación de las cuentas anuales de la sociedad para el ejercicio de 2017. 

"A xestión de Incolsa por parte do alcalde Martiño Noriega está a ser un total despropósito, tal e como se deduce da situación actual da entidade que, por mor dos problemas de índole contable que está soportando, non está sendo capaz de levar a cabo as tarefas para a que foi creada, como é a política turística". 

Antón explicó que "os Populares queremos poñer de manifesto que os membros do Consello de Administración non soubemos nada dos requerimentos da AET con respecto das liquidacións do IVE do ano 2015 e 2016 ata marzo de 2017, cando o vemos na documentación presentada para a formulación das contas xerais do exercicio 2016". 

Para la concelleira "esta situación é moi grave, porque o Goberno municipal non fixo partícipes, en ningún momento aos membros do Consello, da situación na que estaba a Sociedade, co que se evitou que os mesmos puideran haber suxerido medidas como as tomadas para este orzamento de 2018".

"Incolsa como sociedade mercantil ten unhas obrigas contables que están recollidas tanto na Lei de Sociedades de Capital como nos seus Estatutos, que din que son competencias do Consello de Administración: Formular, no prazo máximo de tres meses, contados a partir do peche do exercicio social, as contas anuais, o informe de xestión e a proposta de aplicación do resultado, e propoñer á Xunta Xeral, no seu caso, a súa aprobación conforme ao disposto no artigo 34 destes Estatutos". 

"En cumprimento deste artigo, o alcalde convocou o Consello de Administración para este 19 de marzo, cun primeiro punto da orde do día, referido á propoesta de formulación das contas anuais da sociedade para 2017, pero este punto non foi aprobado, xa que o infrome da auditoría expresaba una salvedade, relacionada coa isnpección fiscal a que está sendo obxecto a Incolsa en relación coas liquidacións do IVE dos exercicios 2015, 2016 e, previsiblemente, 2017". 

"Como consecuencia das inspeccións fiscais, a Xunta Xeral en novembro de 2017 xa tivera que facer unha achega extraordinaria á Sociedade de máis de 165.000 euros, para a compensación de perdas e o restablecemento do equilibrio financeiro, ante o impacto que tivo sobre o patrimonio neto da sociedade o aprovisionamento das notificacións da AET en relación coas liquidacións do IVE de 2015, porque se non entrábase en causa de disolución. No orzamento de 2018, por iniciativa dos grupos da oposición, nunca do alcalde Martiño Noriega, consignouse unha partida de 441.000 euros, para facer medidas correctoras do posible desequilibrio que puidera producirse na sociedade se chegaba unha resolución negativa do recurso presentado ante o Tribunal Económico-Administrativo con respecto ao exercicio 2016".

Los Populares demandan del gobierno de Noriega la convocatoria de un Consello de Administración para que "explique en que situación se atopa a empresa municipal, despois de que o pasado 22 de marzo se celebrase un novo consello de Administración de INCOLSA, extraordinario e urxente, onde o presidente comunicara que a aprobación das contas xerais da Sociedade se trataría nun Consello de Administración que se ía producir despois de Semana Santa". 

Comentarios