Admitidas todas as solicitudes para o Programa de Conciliación de Verán que cumpren os requisitos

Admitidas todas as solicitudes para o Programa de Conciliación de Verán que cumpren os requisitos
Admitidas todas as solicitudes para o Programa de Conciliación de Verán que cumpren os requisitos

Todas as familias que fixeron a súa preinscrición terán a súa praza, salvo aquelas que non cumpren os requisitos da convocatoria. Ademais, a Concellaría de Educación e Cidadanía admitirá novas solicitudes para cubrir as prazas que quedaron vacantes

Despois de que onte quedara adxudicada a xestión do Programa de Conciliación de Verán e definidos os prezos públicos do servizo, xa están tamén aprobadas as listas de persoas admitidas no programa. Todas as familias que fixeron a súa preinscrición terán a súa praza, salvo aquelas que non cumpren os requisitos da convocatoria. Ademais, a Concellaría de Educación e Cidadanía admitirá novas solicitudes para cubrir as prazas que quedaron vacantes.

Para facer efectiva a reserva de praza, as familias inscritas deberán realizar o ingreso na conta habilitada polo Concello en Abanca, co número ES89 2080 0388 2031 1000 2662, de acordo coas modalidades solicitadas no momento da matrícula. Unha vez realizado o pagamento debe enviarse o xustificante por correo electrónico a reservaseducacion@santiagodecompostela.gal antes das 14:00 horas do venres 22 de xuño. As familias que solicitaran praza no Programa de Conciliación e non vaian facer uso finalmente dela poderán informar a través dese mesmo correo electrónico.

Cambio de localización

O Programa Municipal de Conciliación Escolas de Verán 2018 desenvolverase finalmente no CEIP Monte dos Postes, e non no centro de Fontiñas como estaba inicialmente previsto. O cambio de localización responde a razóns de seguridade, por mor das obras de ampliación do comedor que vai realizar a Consellería de Educación no CEIP das Fontiñas.

A Concellaría de Educación e Cidadanía optou por mudar a localización do Programa de Conciliación de Verán tras recibir a información ao respecto do plan de obras no CEIP de Fontiñas. Para causar as menores molestias posibles ás familias, as actividades desenvolveranse no centro máis próximo, o CEIP Monte dos Postes. O programa mantense, ademais, no CEIP Raíña Fabiola, como estaba previsto.

O programa desenvolverase os días 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de xuño, do 2 ao 31 de xullo e 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro; agás sábados, domingos e festivos. Como é habitual, ofértanse os servizos de madrugadores (só no CEIP Monte dos Postes, e en horario de 7:45 a 9:00 horas), actividades (de 9:00 a 14:00 horas) e comedor, de 14:00 a 16.00 horas).

Os prezos a abonar dependerán da modalidade seleccionada. Ademais, existen descontos do 20 % para quen acredite ser familia monoparental, numerosa, nenos/as con discapacidade e cando participen dous/dúas irmáns/ás no programa. O desconto aplicarase a todos/as os/as solicitantes que cumpran ese requisito; é dicir, se participan dous/dúas ou máis irmáns/ás nesta oferta, o desconto farase a todos/as os/as irmáns/ás. Tamén haberá descontos do 50% ou do 100% para aquelas familias con escasos recursos; casos que deberán ser acreditados cun informe do Departamento de Servizos Sociais. 

Comentarios