¿Cuáles son los motivos del cese de dos voluntarias del Refugio de Animales de Bando?

¿Cuáles son los motivos del cese de dos voluntarias del Refugio de Animales de Bando?
¿Cuáles son los motivos del cese de dos voluntarias del Refugio de Animales de Bando?

Para los Populares parece difícil que el Gobierno municipal no fuera conocedor y en particular a concejal encargada de este área

El Grupo Municipal Popular preguntará en el próximo Pleno de este mes de julio por los motivos del cese, sin previo aviso, de dos voluntarias responsables del Refugio de Animales de Bando. Para los Populares parece difícil que el Gobierno municipal no fuera conocedor y en particular a concejal encargada de este área. 

"Segundo a información que lle fixeron chegar a este Grupo Municipal, no mes de xuño pasado, polo menos dúas voluntarias responsables do Refuxio de Animais de Bando recibiron unha comunicación, a través do correo electrónico da recentemente nomeada directora, no que se lles informa do seu cesamento como voluntarias responsables, sen que previamente recibiran ningunha advertencia nin ningunha comunicación persoal".

"Para a toma desta decisión non constan máis que razóns xenéricas e, polo que se nos teñen trasladado, ante un correo de contestación dunha destas voluntarias responsables pedindo explicacións, a única resposta foi un saúdo e unha desculpa pola tardanza na resposta, sen máis. Cabe sinalar que no mes de abril houbo, por parte da dirección, un empeño en que os voluntarios asinasen unhas normas que non foron aprobadas polo Padroado que dirixe a entidade, polo que carecen de validez, posto que as anteriores foron aprobadas no citado órgano de dirección", afirman.

Comentarios
Lo más