Ames consegue unha cifra alta de entradas no seu Punto Limpo

Ames consegue unha cifra alta de entradas no seu Punto Limpo
Ames consegue unha cifra alta de entradas no seu Punto Limpo

O teito está nas 650 entradas rexistradas no mes de setembro do ano pasado

O centro de depósito de residuos do Punto Limpo de Ames, situado no polígono do Milladoiro, rexistrou durante o pasado mes de xullo 612 visitas, unha das cifras máis elevadas de entradas por mes dende que se inaugurou en xaneiro de 2007. O teito está nas 650 entradas rexistradas no mes de setembro do ano pasado. Das achegas feitas no pasado mes de xullo destaca fundamentalmente o aumento dos residuos eléctricos e electrónicos que se achegaron aos 4.500 quilogramos.

En relación aos residuos achegados pola veciñanza amesá destaca notablemente o aporte de RAEES (equipos eléctricos e electrónicos) que se achegaron aos 4500 quilogramos. Deste xeito durante o mes de xullo os veciños e veciñas de Ames entregaron 4.438 quilos de equipos electrónicos, 180 quilogramos de envases baleiros contaminados e 220 quilos (32 unidades) de neumáticos que se atopaban fóra de uso. Tamén se entregaron 90 unidades de tubos fluorescentes e outras lámpadas, 240 quilos (15 unidades) de baterías de chumbo, 10 quilogramos (400 unidades) de pilas e 22 unidades de aerosois.

Os entullos procedentes de obras menores supuxeron 20 metros cúbicos, aos que se sumaron 30 metros cúbicos de plásticos, 40 de metais e outros 60 de madeira, así como 160 quilogramos de pintura. Os veciños e veciñas tamén achegaron 63 litros de aceites vexetais e outros 47 de aceite de motor. O Punto Limpo tamén recolleu 10 metros cúbicos de roupa, 9 de papel e outros 60 de voluminosos como colchóns, sofás e escumas.

Comentarios