O xulgado de Pontevedra declara legal o concurso de acreedores de Pili Carrera

O xulgado de Pontevedra declara legal o concurso de acreedores de Pili Carrera
O xulgado de Pontevedra declara legal o concurso de acreedores de Pili Carrera

A xuíza tamén acordou no auto chamar a todos os acredores do concursado

O Xulgado do Mercantil número 2 de Pontevedra declarou en situación legal de concurso voluntario de acreedores a Pili Carrera S.L.U. e decretou a intervención das facultades de administración e disposición do debedor sobre o seu patrimonio. 

Contra o auto cabe interpoñer recurso de apelación e de reposición. Ademais, a maxistrada autorizou á administración concursal designada ou á que en cada momento ostente o cargo, “sen necesidade de ningún outro trámite”, para o exercicio “de calquera acción en interese da masa activa do concurso”.

A administración concursal ten un prazo de cinco días para comparecer no Xulgado do Mercantil número 2 e manifestar a súa aceptación ou non do cargo. Unha vez que ostente o cargo, ten dous meses para presentar un informe. 

A xuíza tamén acordou no auto chamar a todos os acredores do concursado para que, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte da publicación do edicto no Boletín Oficial do Estado (BOE), comuniquen á administración concursal a existencia dos seus créditos.

“É claro que a compañía se atopa en situación de insolvencia actual”, indica a xuíza, quen sinala que o concurso se tramitará conforme ao establecido para o procedemento ordinario, “pois as cifras de activo e pasivo superan os cinco millóns”. Ademais, subliña que “o elevado número de traballadores é un indicador da súa potencial complexidade”. 

Comentarios