Os clubs do municipio ribeirense xa poden solicitar as axudas para actividades deportivas

Os clubs do municipio ribeirense xa poden solicitar as axudas para actividades deportivas

A administración local conta cunha partida de 140.000 euros para este concepto

Dende o día 4 de outubro, os clubs do municipio ribeirense xa poden solicitar as axudas que concede o Concello para as actividades deportivas.

A administración local dispón dunha partida de 140.000 euros para este apartado despois de que se aprobase no último pleno ordinario da Corporaciónunha ampliación de 20.000 euros sobre a contía inicialmnte prevista (120.000 euros).

Cada club poderá subvencionar, ata un máximo do 70% do total, o gasto en organización de actividades deportidas desenvolvidas por entidades deportivas con carácter afeccionado, asó como a participación en competicións deportivas, sexan federadas ou non, cun límite de 14.000 euros. As actividades subvencionadas deberán desenvolverse dentro do período 1 de novembro de 2017 a 31 de decembro de 2018.

Como excepción ás bases xerais, os gastos de manutención e aloxamento poderán incluírse sempre que veñan acompañados de calendario deportivo que os respalde.

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes.

Hai que destacar o forte incremento rexistrado polo capítulo de axudas do Concello a clubs deportivos nos últimos anos, que en 2016 ascendía a 60.000 euros; en 2017, a 120.000; e en 2018, sube a 140.000 euros.

Comentarios