​A Xerencia do Hospital Clínico vai ser denunciado xudicialmente por incumprimento de dereito á folga

​A Xerencia do Hospital Clínico vai ser denunciado xudicialmente por incumprimento de dereito á folga
Foto de arquivo
​A Xerencia do Hospital Clínico vai ser denunciado xudicialmente por incumprimento de dereito á folga

A Xerencia reforzou o servizo de urxencias sabendo que todo o persoal estaba de servizos mínimos polo que ningúen puido ir á folga

A Comisión de Centro de Atención Especializada do Hospital Clínico denuncia públicamente o incumprimento do dereito á folga por parte da Xerencia do Hospital Clínico de Santiago. A Xerencia reforzou o servizo de urxencias con presencias a maoires, sabendo todo o persoal estaba de servizos mínimos, feito que constata a carencia de persoal, polo que ninguén podía exercer o seu dereito á folga. Este é o motivo polo que a Comisión do Centro vai denunciar xudicialmente.

Hoxe reúnense no Parlamento de Galicia cos grupos parlamentarios de En Marea e PSG-PSOE, para transmitirlles as reinvidicacións dos traballadores do servizo de urxencias e que medien na fola qeu se está a convocar para que a mellora do servizosea en beneficio dos usuarios.

O luns 19 haberá unha reunión do Comité de folga coa xerencia do Hospital Clíncia na cal se falará da necesidade de aumento dun cadro de persoal estable no servizo e que permita manter no tempo un servicio de urxencias á das demandas dos usuarios para que a saturación de pacientes colapse o servizo.

Comentarios