Aumentan as separacións e divorcios en Galicia un 11,2 % no terceiro trimestre do ano

Aumentan as separacións e divorcios en Galicia un 11,2 % no terceiro trimestre do ano
Aumentan as separacións e divorcios en Galicia un 11,2 % no terceiro trimestre do ano

Na media estatal rexistrouse unha diminución dun 2,4 %

O número de demandas de ruptura matrimonial (separacións e divorcios) presentadas en Galicia no terceiro trimestre do ano foi de 1.315, fronte ás 1.182 que se recibiron nos xulgados da comunidade no mesmo período do ano pasado, o que supón un aumento do 11,2 %. Na media estatal rexistrouse unha diminución dun 2,4 %.

Segundo os datos feitos públicos hoxe pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial, aumentan na comunidade no terceiro trimestre do ano tanto os divorcios consensuados (de 633 no ano 2017 a 725 este ano, o que supón unha subida do 14,5 %), como os non consensuados (de 484 a 540, un 11,6 % máis). En relación ás separacións de mutuo acordo, pasaron de 43 a 36, mentres que se rexistraron 14 contenciosas, fronte ás 22 do terceiro trimestre do ano pasado. En 2018 rexistrouse entre xullo e setembro unha petición de nulidade matrimonial.

Poñendo en relación as demandas de ruptura matrimonial coa poboación a 1 de xaneiro de 2018, Galicia sitúase en 4,9 peticións por cada 10.000 habitantes, lixeiramente por enriba da media estatal (4,7).

No terceiro trimestre do ano rexistrouse un incremento interanual nos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos menores non matrimoniais. Os de modificación de medidas, tanto non consensuadas como consensuadas, descenderon.

Así, entre xullo e setembro deste ano iniciáronse 92 procedementos de modificación de medidas de mutuo acordo, un 17,9 % menos que no mesmo período do ano anterior. As demandas de modificación de medidas non consensuadas foron 365, o que supón un descenso interanual do

11,6 %. En canto aos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos menores non matrimoniais, rexistráronse no período estudado 192 demandas de modificación de medidas consensuadas, o que supón un aumento interanual do 35,2 %. Subiron tamén un 7,4 % as demandas litixiosas, ao pasar das 242 do ano pasado ás 260 de 2018.

Comentarios
Lo más