Un novo informe de Médicos do Mundo alerta das vulneracións na atención sanitaria ás persoas migrantes

Un novo informe de Médicos do Mundo alerta das vulneracións na atención sanitaria ás persoas migrantes
Un novo informe de Médicos do Mundo alerta das vulneracións na atención sanitaria ás persoas migrantes

A concelleira de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos, Concha Fernández, presentou o informe A urxencia dunha sanidade universal. Vulneracións do dereito á saúde en Galicia 2017 – setembro 2018

Concha Fernández sinalou que esta presentación "coincide co Día da Atención Universal, que se celebrou o pasado 12 de decembro, o 70 aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (que celebramos tamén cun acto no Teatro Principal o pasado 10 de decembro) ou co Día Internacional das Persoas Migrantes, que se conmemorou o pasado martes 18 de decembro".

No ano 2017, Médicos do Mundo Galicia atendeu a 114 persoas migrantes que sufriran unha ou varias vulneracións do seu dereito á saúde no Servizo Galego de Saúde. Tal e como indicaron no se informe, "o número vén crecendo ano a ano dende a implantación do Real Decreto Lei 16/2012, que eliminaba a universalidade do sistema sanitario: un 6,6% máis que no ano 2016 e un 53,3% máis que en 2015".

O RD 16/2012 recoñece a asistencia sanitaria en situacións especiais para persoas estranxeiras non rexistradas nin autorizadas en España en caso de urxencia por enfermidade grave ou accidente, calquera sexa a súa causa, ata a situación de alta médica, así como a menores de 18 anos e a atención a embarazo, parto e postparto. "Con todo, dende o 2012, Médicos do Mundo Galicia atendeu a moitas persoas que debían entrar por esta vía e que viron o seu dereito vulnerado".

A edila de Políticas Sociais reclamou "unha Atención Primaria de calidade e cunha boa dotación de recursos económicos, e sobre todo humanos, que debe orientar a organización dos sistemas de saúde".

Durante 2017 e 2018, a organización detectou un "aumento sistematizado da facturación da atención prestada ás persoas migrantes irregulares que acudiron a urxencias por ter un problema de saúde e non poder ser atendidas por outra vía, sendo a vulneración máis frecuente".

Dende a aparición do Real Decreto, "o Servizo Galego de Saúde non é universal, senón que está limitado a unha serie de supostos. Isto deixa sen ningún tipo de garantía de cobertura de servizos socio-sanitarios a aquelas persoas con patoloxías crónicas, en situación de fin de vida, con discapacidades ou ás que foxen de países en conflito", indica o informe.

Médicos do Mundo Galicia, que está a liderar a Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012 (REDER), reflexiona no informe: "Pódese utilizar o termo universal nunha realidade de acceso a un dereito básico como é o dereito á saúde tan desigual?".

Comentarios
Lo más