A Consellería de Educación convoca 770 prazas de mestres e 1.110 de secundaria

A Consellería de Educación convoca 770 prazas de mestres e 1.110 de secundaria
A Consellería de Educación convoca 770 prazas de mestres e 1.110 de secundaria

As ensinanzas de educación primaria e infantil saen máis reforzadas con 180 e 135 respectivamente.

Esta mañá a Consellería de Educación presentou a oferta pública de emprego para o 2019. Nunha reunión cos sindicatos, informouse que neste ano ofertaránse 2.064 prazas totais, das que 770 son para mestres, 1.110 para ensinanza secundaria, 30 para Escolas Oficiais de Idiomas, 16 de música e artes escénicas e 138 para Formación Profesional.

Compre salientar que as ensinanzas de educación primaria e infantil saen máis reforzadas con 180 e 135 respectivamente.

Os exámenes, como ven sendo habitual, serán a finais de xuño.

SECUNDARIA

- Filosofía: 25

- Lingua castelá e literatura: 55

- Xeografía e historia: 55

- Matemáticas: 120

- Física e química: 30

- Bioloxía e xeoloxía: 35

- Francés: 55

- Inglés: 40

- Portugués: 4

- Educación física: 40

- Tecnoloxía: 45

- Lingua e literatura galega: 60

- Economía: 65

- Administración de empresas: 50

- FOL: 60

- Informática: 30

- Organización e procesos de mantemento de vehículos: 20

- Oraganización e proxectos de fabricación mecánica: 15

- Procesos na industria alimentaria: 15

- Sistemas electrónicos: 15

FORMACIÓN PROFESIONAL

- Instalacións electrotécnicas:  30

- Mantemento de vehículos: 30

- Mecanizado e mantemento de máquinas: 18

- Peiteado: 15

- Procesos de xestión administrativa: 45

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

- Inglés: 30

CONSERVATORIO

- Piano 8

- Linguaxe musical: 8

MESTRES

- Educación infantil: 135

- Inglés: 65

- Francés: 70

- Educación física: 40

- Música: 55

- PT: 125

- AL: 100

- Primaria: 180

A2>A1

- Filosofía: 8

- Lingua castelá e literatura: 18

- Xeografía e historia: 18

- Matemáticas: 40

- Física e química: 10

- Bioloxía e xeoloxía: 12

- Fracés: 18

- Inglés: 13

- Educación física: 13

- Tecnoloxía: 15

- Lingua e literatura galega: 20

- Economía: 22

- Administración de empresas: 17

- FOL: 20

- Informática: 10

- Organización e procesos de mantemento de vehículos: 7

- Oraganización e proxectos de fabricación mecánica: 5

- Procesos na industria alimentaria: 5

- Sistemas electrónicos: 5

Comentarios
Lo más