Aberto o prazo de solicitude dos permisos para as cacharelas para San Xoán

Aberto o prazo de solicitude dos permisos para as cacharelas para San Xoán
Aberto o prazo de solicitude dos permisos para as cacharelas para San Xoán

As cacharelas estarán prohibidas na praza do Obradoiro, Quintana, Toural, Praterías, San Martiño Pinario, Cervantes, Inmaculada, Mazarelos, San Miguel, Irmán Gómez e San Agustín

O prazo para solicitar os permisos para a celebración das cacharelas e/ou sardiñadas de San Xoán continúa aberto ata as 14:00 horas do luns 10 de xuño. A documentación debe presentarse no Rexistro Xeral do Concello.

Cómpre lembrar que as cacharelas que teñan lugar na vía pública están suxeitas á correspondente autorización, mentres que as que se desenvolvan en terreos de propiedade privada deberán presentar comunicación previa da actividade. O prazo para solicitar os permisos para as cacharelas e/ou sardiñadas estará aberto ata as 14:00 horas do luns 10 de xuño.

As cacharelas de particulares, asociacións e colectivos solicítanse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas. Para obter a autorización é preciso cubrir todos os datos persoais que figuran na solicitude, xunto co teléfono de contacto e unha fotocopia do DNI da persoa responsable, así como dun plano cando se trate de cacharelas en espazos públicos.

Na vía pública só se poderán celebrar as cacharelas ou sardiñadas solicitadas por colectivos ou asociacións. Cando haxa máis dunha solicitude para o mesmo espazo público, atenderanse por número de entrada no Rexistro. As autorizadas na vía pública publicaranse na páxina web do Concello.

NORMAS DE SEGURIDADE

As cacharelas estarán prohibidas na praza do Obradoiro, Quintana, Toural, Praterías, San Martiño Pinario, Cervantes, Inmaculada, Mazarelos, San Miguel, Irmán Gómez e San Agustín.

Todas as cacharelas celebradas nos espazos públicos serán inspeccionadas previamente tanto pola Policía Local como polos Bombeiros, para asegurar que cumpran os requisitos esixidos en canto a volume, separación entre árbores e edificios e pavimento.

Na zona urbana, o volume do combustible da cacharela non superará os 2 metros de diámetro e os 6 de perímetro, nin o metro de altura. Na zona rural, non se sobrepasarán os 3 metros de diámetro ou 9 de perímetro. Cando as cacharelas se fagan sobre terreos de uso público lousados, protexerase o pavimento cunha capa de area de 10 centímetros.

A separación entre as cacharelas, edificios, árbores, vehículos e mobiliario urbano será como mínimo de 12 metros, excepto no casco urbano. Como é habitual, estará prohibida a queima de pneumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites e, en xeral, calquera substancia que desprenda fume tóxico. Ao rematar a cacharela, os organizadores aseguraranse de que non quedan cinzas acendidas, e terán a obriga de limpar o espazo utilizado para a actividade. 

Comentarios
Lo más