Ribeira abre unha bolsa de emprego de auxiliares administrativos

Ribeira abre unha bolsa de emprego de auxiliares administrativos
Ribeira abre unha bolsa de emprego de auxiliares administrativos

O prazo para presentar solicitudes é de 10 días hábiles

O pasado xoves, o BOP publicada a convocatoria dunha bolsa de emprego de auxiliares administrativos coa fin de atender as necesidades do Concello de Ribeira.

O obxecto desta convocatoria reside en prover as necesidades dos diferentes servizos que conforman este Concello derivadas da acumulación de tarefas, incapacidades temporais, maternidade, paternidade, vacacións e situacións análogas que non poidan ser atendidas polo persoas que con carácter permanente presta os seus servizos no mesmo.

A inclusión na bolsa non supón en si mesma un dereito á contratación, sendo exclusivamente a súa función a de servir de relación ordenada e baremada das persoas que poidan ser chamadas para a súa contratación ou nomeamente. É dicir, os integrantes da mesma unicamente serán titulares dunha expectativa de dereito a ser contratados ou nomeados temporalmente por orde de puntuación.

O prazo para presentar solicitudes é de 10 días hábiles.

Comentarios
Lo más