As rúas Escorial e Pérez Galdós de Ribeira serán renovadas polo concello

As rúas Escorial e Pérez Galdós de Ribeira serán renovadas polo concello
As rúas Escorial e Pérez Galdós de Ribeira serán renovadas polo concello

O orzamento desta actuación ascende a 132.788,55 euros, IVE incluído, e o seu prazo de execución son catro meses

O Concello de Ribeira informa de que un total de 27 empresas foron presentadas para realizar as obras de pavimentación e renovación de servizos das céntricas rúas Escorial e Pérez Galdós, ambas situadas na cidade de Santa Uxía xunto á praza consistorial.

O orzamento desta actuación ascende a 132.788,55 euros, IVE incluído, e o seu prazo de execución son catro meses. 

Na actualidade, o pavimento en ambas vías está construído en formigón e observan anos importantes como disgregacións e socavóns no seu firme. En canto ás súas instalacións, as redes de saneamento e pluviais están formadas por tubaxes en mal estado, obxecto de arranxos periódicos.

O proxecto elaborado polos servizos técnicos municipais prevé as seguintes accións:

- Saneamento: colocación dun colector de PVC de 315 milímetros de diámetro e lonxitude de 185 metros, con pozos de rexistro cada 35 ou 40 metros e conexión cos colectores existentes. Renovaranse as acometidas ás vivendas.

- Pluviais: disposición polo centro das rúas de colectores de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro e 189 metros de longo e pozos de rexistro. Instalaranse sumidoiros cada 20 metros aproximadamente e pozos de rexistro nos cruces dos colectores. Efectuaranse acometidas de pluviais ás vivendas.

- Pavimentación: empregarase pavimento de formigón pulido de 20 centímetros de espesor, intercalado con lousas de granito.

Comentarios
Lo más