Bo ritmo para as obras de instalación de céspede artificial no campo de fútbol de Santa Cruz de Montaos

Bo ritmo para as obras de instalación de céspede artificial no campo de fútbol de Santa Cruz de Montaos
Bo ritmo para as obras de instalación de céspede artificial no campo de fútbol de Santa Cruz de Montaos

O importe total ascende a algo máis de 355.000 €, o que permitirá tamén a nivelación do terreo de xogo; dotar a instalación de canalización nova de alumeado, saneamento, drenaxe e rega; así como a adquisición de equipamento 

Hai escasos días os concelleiros Ana Soneira, José Antonio Cabeza e Xosé Manuel Rodríguez visitaron as obras do campo de fútbol de Santa Cruz de Montaos. Concretamente, estase a instalar un manto de herba artificial de última xeración tanto para mellorar o terreo de xogo como para acadar un considerable aforro de custos. A día de hoxe xa se fixo o movemento de terras e estase a compactar a zona. O presuposto total desta obra ascende a 355.016,47 euros, sufragados integramente con fondos propios do Concello de Ordes en dúas anualidades (60% 2019 e 40% no 2020). 

No proxecto tamén se recollen intervencións noutras instalacións co fin de obter unhas condicións óptimas para o xogo. Tamén se ten en consideración a nivelación adecuada do campo, axeitándoo aos estándares das actividades que se desenvolverán nel e corrixíndose os desniveis que tiña tanto nos laterais como na portería sur. O campo contará con sistema de saneamento, drenaxe e rega. Para poder realizar todo isto coa maior garantía previamente realizouse a acta de traza do terreo a través de aparatos de precisión e contando coa colaboración dun técnico especializado.

Entre a dotación do equipamento necesario para a realización das actividades deportivas figuran varios xogos de porterías de fútbol 11 e 7, bancos, bandeirolas, redes de fondo e laterais para recoller os balóns, varanda perimetral etc. Asemade, instalarase unha canalización de alumeado público rodeando o campo polos laterais e na zona do fondo norte (275 m) con tubo de polipropileno, contando con seis arquetas para facilitar o acceso.

Comentarios
Lo más