Os fisioterapeutas galegos denuncian a promoción de terapias alternativas na Feira Termatalia

Os fisioterapeutas galegos denuncian a promoción de terapias alternativas na Feira Termatalia
Os fisioterapeutas galegos denuncian a promoción de terapias alternativas na Feira Termatalia

CoFiGa considera que a promoción/publicidade deste tipo de centros atenta contra o dereito á saúde da poboación

O  Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) denuncia a promoción e exhibición que desde a Feira Internacional de Turismo Termal de Galicia “Termatalia” realízase de centros de supostas terapias alternativas e/ou naturais que non están acreditados nin homologados para a presentación de servizos sanitarios e nos que, con todo, realízanse tratamentos de saúde por parte de persoas que carece da titulación universitaria legalmente necesaria para iso, co consecuente prexuízo para a saúde da poboación que iso conleva.

CoFiGa considera que a promoción/publicidade deste tipo de centros atenta contra o dereito á saúde da poboación, por contravir o disposto o Decreto regulador da Publicidade Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia e inducir ao intrusismo profesional en materia sanitaria.

Por iso, desde CoFiGa dirixiranse senllos escritos a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e á Deputación Provincial de Ourense solicitando a creación dun Comité Ético que vixíe e evite a promoción de actividades como as denunciadas a nivel autonómico e en particular en  Termatalia.

Comentarios