Medio Rural mantén a prohibición de realizar queimas agrícolas e forestais

Medio Rural mantén a prohibición de realizar queimas agrícolas e forestais
Medio Rural mantén a prohibición de realizar queimas agrícolas e forestais

De acordo coas previsións do tempo para os vindeiros días, non se concederán comunicacións nin autorizacións

As queimas de restos agrícolas e forestais seguen prohibida en Galicia ata novo aviso tal e como informa a Consellería do Medio Rural. Esta medida débese a variabilidade das previsións meteorolóxicas para os vindeiros días.

A decisión tomouse tendo en conta que a normativa –Decreto 105/2006, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais– prohibe as queimas cando as condicións meteorolóxicas así o estimen.

Así mesmo,a Consellería do Medio Rural pide colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións e denuncie calquera actividade delituosa incendiaria da que teña coñecemento, tanto ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado como a través do teléfono anónimo de denuncias destas condutas, o 900 815 085. Insistimos en que, ata novo aviso, non está permitido o uso do lume para ningunha actividade agrícola e forestal.


Comentarios