Galicia, quinta autonomía con máis folgas convocadas entre xaneiro e xullo

Galicia, quinta autonomía con máis folgas convocadas entre xaneiro e xullo
Galicia, quinta autonomía con máis folgas convocadas entre xaneiro e xullo

Galicia rexistrou entre xaneiro e xullo un total de 51 folgas, nas que participaron 11.190 persoas, segundo datos publicados polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social consultados por Europa Press.

En números absolutos, Galicia é a quinta comunidade autónoma na que máis folgas se rexistraron entre xaneiro e xullo deste ano, superada polo País Vasco (157), Cataluña (93), a Comunidade de Madrid e Navarra, ambas as dúas con 69 cada unha.

Así mesmo, foi a quinta comunidade en número de traballadores participantes nas folgas, situándose por detrás de Cataluña (47.772), País Vasco (41.950), a Comunidade de Madrid (25.637), e Andalucía (14.828).

A información ofrecida refírese a todas as folgas e peches patronais das que se tivo coñecemento, exista ou non constancia administrativa previa da súa convocatoria, agás as que non implican xornadas non traballadas, como as chamadas folgas de celo; as de duración inferior a unha hora, as que se refiren a actividades convencionalmente non produtivas —como as folgas de estudantes—, e as que afectan a colectivos sen dereito a folga, como o persoal militar e das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Estes datos foron contabilizados polo Ministerio de Traballo a partir dos cuestionarios que cumprimentan, para cada unha das folgas ou peches empresariais, as unidades administrativas competentes das comunidades autónomas e o propio ministerio.

A unidade folga, obxecto da estatística, asóciase á unidade de convocatoria, independentemente do seu ámbito territorial, sectorial e temporal, así como do seu carácter continuo ou descontinuo, segundo detalla o Ministerio.Comentarios