Xunta e sindicatos inician a negociación das convocatorias para a funcionarización do persoal laboral fixo

Xunta e sindicatos inician a negociación das convocatorias para a funcionarización do persoal laboral fixo
Xunta e sindicatos inician a negociación das convocatorias para a funcionarización do persoal laboral fixo

A Xunta remitiu este venres aos sindicatos os borradores das primeiras cinco convocatorias que rexerán o primeiro proceso global de funcionarización do persoal laboral fixo da Administración galega, co "fin de que poidan negociarse nos próximos días".

Este está previsto no Acordo de Concentración Social do Emprego de Galicia, asinado por ambas as partes a principios deste ano, e son prazas incluídas xa na Oferta de Emprego Público (OEP) de 2018 e de 2019 para a súa funcionarización.

Disto informou o Goberno galego, no que explicou que este proceso é de carácter voluntario e que habilita ao persoal laboral fixo da Xunta para adquirir a condición de persoal funcionario de carreira a través dun procedemento selectivo específico.

Estes profesionais seguirán ocupando o mesmo posto de traballo sen sufrir perdas retributivas. A Xunta indicou ademais que o 95% do persoal que cumpre coas características solicitou o ano pasado acollerse á funcionarización.

O procedemento será de concurso-oposición, pero é diferente ao ordinario, posto que non é un proceso competitivo. O obxectivo desta proba non é o ascenso en escala ou categoría, simplemente a transformación voluntaria en funcionarios dos traballadores que xa teñen unha praza fixa na Administración.

Facenda remitiu as convocatorias "en previsión" de que nas próximas semanas se aprobe o decreto regulador do proceso e poder realizar as probas selectivas no primeiro semestre de 2020.

A Xunta sinalou que a finalidade da funcionarización é unificar o réxime xurídico aplicable ao persoal que presta servizo na Administración Pública.

Comentarios