Frades aproba os seus orzamentos para 2020

Frades aproba os seus orzamentos para 2020
Frades aproba os seus orzamentos para 2020

Os orzamentos ascenden a 2.135.721 euros, un 8,56% menos co exercicio anterior xa que foron aprobados en abril de 2019 e xa recollían os 180.000 euros do POS Adicional

O pleno municipal de Frades aprobou os Orzamentos para 2020, que ascenden a 2.135.721,06 euros e que “garanten a eficacia na xestión, o equilibro de contas, o pago a provedores e incrementan a inversión en servizos sociais a través das achegas á Mancomunidade de Ordes”, explica Roberto Rey Martínez, alcalde de Frades.  Unhas contas que, como todos os anos, saíron adiante cos 7 votos a favor do Grupo de Goberno do PP e as 4 abstencións da oposición, neste caso PSOE e BNG.

O alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, indicou que os Orzamentos para 2020 “buscan a eficacia e a eficiencia do sistema municipal, co obxectivo de ser unha entidade solvente e ben xestionada que lle ofreza os mellores servizos aos seus veciños e veciñas”. Neste sentido, Rey Martínez apuntou que os Orzamentos de 2019 “aumentan o investimento tanto en obras e infraestruturas como en servizos sociais, mantendo o nivel de endebedamento bancario cero e a máxima celeridade no pago a provedores”.

Así, os orzamentos do Concello de Frades para 2020 preséntanse equilibrados e ascenden a 2.135.721,06 euros, o que supón un 8,56% menos con respecto a 2019. Rey Martínez explicou que esta minoración débese principalmente á data na que foron aprobadas as contas o ano pasado: “en 2019, o presuposto aprobouse en pleno a finais de abril, cando xa sabiamos que o POS Adicional sería de máis de 180.000 euros e o incluímos. Este ano estamos en xaneiro e aínda non o sabemos, polo que non o podemos incluír, pero se se mantén ou se incrementa, ao final os orzamentos de 2020 serían maiores cos de 2019”.

Baixada do gasto enerxético

Rey Martínez desglosou as distintas partidas orzamentarias, como a redución dun 8,36% na partida de gastos de persoal, fundamentalmente pola redución da produtividade polo posto de Tesourería e a redución do complemento de destino da anterior secretaria do nivel 30 ao 26. Porén, o alcalde indicou que “non está recollida a suba dos soldos aos traballadores mentres non haxa orzamentos do Estado, polo que xa temos previsto que haberá que facer unha modificación das contas”.

A partida de gasto corrente ascende a 904.691, un 7,43% menos ca en 2019 “pola instalación de alumeado LED e a aplicación de medidas de aforro enerxético, que fan que baixe o gasto en enerxía eléctrica”, explicou Rey Martínez. Neste sentido, o alcalde lembrou que están aprobados outros dous proxectos de aforro enerxético, cun investimento de máis de 200.000 euros, que permitirán cambiar un terzo do alumeado público municipal: 280 puntos de luz de lámpadas de vapor de sodio alta presión e vapor de mercurio nas parroquias de Abellá, Frades, Gafoi, Mesos, Moar, Papucín e Vitre que serán substituídas por luminarias LED de última xeración que permitirán un aforro do 85% na factura eléctrica. Precisamente, para facer fronte a este investimento, antes da votación dos orzamentos o Pleno tivo que aprobar unha modificación do Ditame da Comisión de Contas, que foi apoiada por unanimidade.

O alcalde chamou a atención sobre os “270.000 euros que o Concello de Frades achega á Mancomunidade de Ordes para a xestión dos servizos sociais de forma mancomunada”. Neste sentido, salientou o incremento do número de horas á dependencia, que ascende a 15.900 horas (case setecentas máis ca o ano anterior), e no servizo de axuda no fogar para non dependentes. Así mesmo, lamentou o cambio de bases na convocatoria de axudas da Rede Cultural da Deputación, “que nos pon aos concellos pequenos un límite de 10.000 euros en subvencións, cando tradicionalmente pediamos case o dobre”, explicou Rey Martínez, quen se queixou de que “esta medida so beneficia aos concellos grandes”. Unha crítica que foi compartida polos grupos da oposición.

No que atinxe ao Capítulo 6 (Investimentos Reais) están consignados 619.929,58 euros, o que representa o 29,3% do total do Orzamento. Un capítulo no que se recollen as achegas municipais ás subvencións que se repiten todos os anos da Xunta de Galicia, do Fondo de Compensación Ambiental así como ás obras de mellora dos pavillóns municipais de Ponte Carreira e Abellá. Tamén se recollen 49.118 euros para obras de acceso aos núcleos de poboación, 42.791 euros para os accesos á Igrexa de Ledoira e a San Martiño así como 203.216 euros para o arranxo do camiño entre a AC-524 en Abellá e Vilar de Arriba (Frades) e dende San Mauro a Cachada, unha das principais estradas do municipio.

ascenden ata os 732.104,65 euros e representando o 31% do orzamento actual. Un capítulo que inclúe 71.941,76 euros do AGADER para o arranxo de camiños rurais, 246.186,59 euros do POS Complementario 2019, 99.057,16 euros do POS 2019 e os 150.832,95 euros do POS Complementario 2018, onde o Concello de Frades achegará 21.429,86 euros.

No que atinxe aos ingresos, está prevista unha baixada do 2,97% na recadación de impostos (381.000 euros), do 1,82% en impostos indirectos (54.000 euros) e dos ingresos por taxas e prezos públicos (265.754 euros). Os dous grupos da oposición agradeceron a transparencia e as detalladas explicacións sobre o orzamento.

No que atinxe ao resto da sesión, ademais da aprobación por unanimidade da acta da sesión anterior, desestimáronse dúas mocións tipo presentadas polos grupos municipais do BNG e do PSOE sobre a emigración e o servizo de pediatría.  

Comentarios