Máis de 35.000 aspirantes optan este sábado a 9.539 prazas de Formación Sanitaria Especializada, 457 en Galicia

Máis de 35.000 aspirantes optan este sábado a 9.539 prazas de Formación Sanitaria Especializada, 457 en Galicia
Máis de 35.000 aspirantes optan este sábado a 9.539 prazas de Formación Sanitaria Especializada, 457 en Galicia

Un total de 35.473 aspirantes aspirarán este sábado a unha das 9.539 prazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermaría, Psicoloxía, Química, Bioloxía e Física. En Galicia o número de prazas é de 457 (un 13,1% máis ca o ano anterior).


rátase da maior oferta de prazas aprobada polo Ministerio de Sanidade na súa historia. Incrementouse un 13,5 por cento o número de prazas respecto ao ano pasado (1.137 prazas máis) e un 18,6 por cento en comparación a 2018.

Todas as comunidades autónomas verán aumentadas as súas prazas, con Baleares (39,5%, 219 prazas), Navarra (31,5%, 192), Estremadura (27,7%, 249), Castela e León (26,9%, 576) e Aragón (22,1%, 315) á cabeza.

Andalucía contará con 1.478 (+9,4%), Canarias con 386 (+19,1%), Cantabria 140 (+15,7%), Castela-A Mancha 412 (+9%), Cataluña 1.433 (+9,6%), Galicia 457 (+13,1%), Murcia 333 (+15,6%), A Rioxa 55 (+10%), País Vasco 453 (+1,6%), Asturias 232 (+16,6%), Madrid 1.638 (+8,7%) e Valencia 935 (+19,6%). Por último, o Hospital Central da Defensa terá 16, o INGESA 18 e o Instituto de Saúde Carlos III 2.

Nas especialidades de Medicina, o Ministerio e as comunidades autónomas acordaron incrementar un 10,5 por cento as prazas de médico interno residente (MIR). Convócanse así 7.512 prazas. A especialidade médica con maior oferta será Medicina Familiar e Comunitaria (2.205 prazas, un 15%), seguida por Pediatría (481), Anestesioloxía e Reanimación (382), Medicina Interno (353), Obstetricia e Xinecoloxía (269), Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo (210) e Cardioloxía (179).

Enfermaría tamén conta cun importante incremento. O número de prazas ascende a 1.463, un 34 por cento máis que as 1.092 da convocatoria anterior. Por especialidades, na cabeza sitúase igualmente Familiar e Comunitaria (521, fronte ás 339 do ano pasado, o que supón un 53%). Por detrás, atópanse Obstétrico-Xinecolóxica (401) e Pediátrica (188).

No resto de titulacións, hai 51 prazas para biólogos, 271 para farmacéuticos, 189 para psicólogos, 15 para química e 38 para física. Un total de 665 prazas poderán ser cubertas por persoas con discapacidade e 337 por persoas que non sexan titulares de autorización para residir en España.

AS PRINCIPAIS NOVIDADES

O exame comezará ás 15.30 horas (14.30 horas en Canarias) e celebrarase de forma simultánea en 21 localidades. Nesta convocatoria, avanzouse na presentación electrónica das solicitudes, aumentando o número de profesionais que recorreron a esta opción. Así mesmo, procedeuse á xestión dos expedientes mediante unha plataforma dixital que permitiu prescindir do papel na maioría dos casos.

A proba selectiva tamén experimentou un cambio no número de preguntas e a súa duración. Nesta edición, o exame terá unha duración de catro horas e consistirá nun cuestionario de 175 preguntas mais 10 de reserva. Cada unha das cales constará de catro opcións de resposta con só unha correcta. En anteriores convocatorias, o cuestionario tiña 225 preguntas e o exame duraba cinco horas.

Ademais, este ano tívose en conta o disposto no Real Decreto 1125/2003, de 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, e solicitouse a certificación académica persoal conforme á citada norma. Deste xeito, ademais de proceder á adaptación normativa, deuse resposta á solicitude que decanos e estudantes de Medicina levaban anos trasladando ao Ministerio.

A valoración do expediente académico pasará de 0-4 a 0-10, tal e como pedían os decanos de Medicina. Con este novo formato, o cálculo da nota media do expediente académico realizarase en función da escala numérica de 0 a 10, con expresión dun decimal, á que poderá engadirse a súa correspondente cualificación cualitativa: 0-4,9 suspenso; 5,0-6,9 aprobado; 7,0-8,9 notable; 9,0-10 sobresaliente. Actualizáronse así mesmo os criterios de desempate, "buscando unha maior obxectividade e transparencia".

Comentarios
Lo más