Máis do 11 por cento de condutores galegos é maior de 65 anos e 44.500 superan os 74

Máis do 11 por cento de condutores galegos é maior de 65 anos e 44.500 superan os 74
Máis do 11 por cento de condutores galegos é maior de 65 anos e 44.500 superan os 74

O 11,4 por cento dos condutores que posúen o permiso B en Galicia ten máis de 65 anos de idade, un total de 172.199 e, deles, 44.553 son maiores de 74 anos, segundo os datos do censo de condutores que manexa a Dirección Xeral de Tráfico.


Así, a porcentaxe de condutores maiores en Galicia supera en pouco máis de medio punto a media de España, onde o número de persoas con permiso B ascende a algo máis de 19 millóns, dos que 2,1 millóns de persoas superan os 65 anos de idade (e, deses, algo máis de 460.000 son maiores de 74 anos).

Segundo o censo da DXT, o número de condutores galegos de entre 65 e 69 anos de idade é de 74.643 persoas; mentres que hai 53.003 condutores de entre 70 e 74 anos de idade; e 44.553 posuidores de permiso B maiores de 74 anos.

A maioría dos condutores 'senior' agrúpanse nas provincias da Coruña (74.232) e Pontevedra (55.946), onde tamén se concentra o maior número de condutores maiores de 74 anos.

Comentarios