A Xunta abre un teléfono para dar información sobre o Coronavirus

A Xunta abre un teléfono para dar información sobre o Coronavirus
A Xunta abre un teléfono para dar información sobre o Coronavirus

A Consellería de Sanidade vén de poñer a disposición da cidadanía o teléfono 902 400 116 para dar información xeral sobre o Coronavirus, á vez que lembrou que aquelas persoas con sintomatoloxía que puidesen estar en contacto con persoas en zonas de risco deben chamar ao 061.

Nun comunicado, o departamento sanitario da Xunta explicou que no 902 400 116 "pódense resolver todas as dúbidas que os galegos teñan ao respecto" deste virus. Pola súa banda, en caso de persoas con febre, tose ou dificultade respiratoria que estivesen en territorios de risco ou crean que estiveron en contacto con persoas de alí, deben consultar ao 061.

Segundo as indicacións consensuadas entre o Ministerio de Sanidade e as comunidades, as persoas que estivesen en lugares de risco, ao chegar a España, farán "vida normal tanto en familia, con amigos e no ámbito escolar e laboral" por regra xeral. En caso de observarse algún síntoma durante os 14 días seguintes, deberán chamar ao 061.

En relación a esta patoloxía, a Xunta puxo en marcha unha Comisión Interdepartamental para o seguimento do COVID-19 e doutras enfermidades emerxentes, co obxectivo de "facilitar a coordinación e impulso das actuacións que se consideren precisas, máis aló do ámbito estritamente sanitario, de maneira que se minimice o impacto social e mesmo económico que poida causar a expansión destas novas enfermidades emerxentes".

A Comisión estará adscrita á consellería con competencias en materia de sanidade e trátase dun órgano de coordinación técnica e colaboración que se crea para "garantir a necesaria coordinación nas accións administrativas e de goberno" en relación á evolución do coronavirus.

A presidencia da comisión correspóndelle ao titular da Consellería de Sanidade, e o seu vicepresidente será o titular da Xerencia do Sergas. Forman parte da comisión as persoas con rango de secretario xeral ou director xeral designadas pola persoa titular da consellería competente nas materias de Interior e Xestión de Emerxencias; Administración local; Facenda; Economía; Comunicación; Educación; Deportes; Política Social; Turismo; e Saúde Pública.

A comisión encargarase da coordinación, seguimento e avaliación das actuacións tanto preventivas como paliativas en relación á situación epidemiolóxica concreta en Galicia e no Estado, adecuándoas ás recomendacións emanadas do Ministerio de Sanidade, do Centro Europeo para a prevención e Control das Enfermidades, da Unión Europea e da Organización Mundial da Saúde.

Tamén realizará a proposta de sistemas de vixilancia para coñecer con máis detalle a situación, evolución e impacto que está a ter, tanto a nivel de saúde como noutros ámbitos; e terá competencia na aprobación dos niveis de decisión e de responsabilidade das actuacións, así como de plans e protocolos de preparación e resposta que inclúan os aspectos sanitarios e non sanitarios e coordinará a información á poboación.

MEDIDAS DE VIXILANCIA

Todo o sistema sanitario galego "está envorcado en maximizar as medidas de vixilancia" en situacións con posible risco de circulación do coronavirus en Galicia, onde se estudaron varios casos con resultado negativo ata a data.

A xefa de Medicamento Preventivo do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), a doutora María José Pereira, apelou, en declaracións a Europa Press, á "tranquilidade" entre a poboación galega porque "o sistema sanitario está en alerta, vixiante e preparado".

A doutora Pereira destacou que se delimitaron as zonas de risco e en España o sistema sanitario está "preparado". No caso concreto de Galicia, subliñou que "todo o sistema está envorcado en maximizar as medidas de vixilancia".

Deste xeito, explicou que "todos os centros" sanitarios "saben cando deben actuar en consecuencia" ante un posible caso de coronavirus. Ademais, comentou que o persoal traballa para, no caso de que se se rexistra circulación deste virus en Galicia, "dar resposta en tempo e forma". "A día de hoxe pódese facer", afirmou para asegurar que o sistema sanitario galego atópase "preparado".

LAVAR AS MANS

A xefa de Medicina Preventivo do Chuac aclarou que o coronavirus o transmiten pacientes con esta patoloxía cando teñen tose, falan e contaminan co virus na súa contorna, polo que incidiu na importancia de "controlar os fluídos respiratorios".

Por iso, cando un tose hai que tapar a boca con panos desbotables, preferiblemente coa zona do cóbado e levar a cabo unha "adecuada hixiene de mans continuada", con "auga e xabón", engadiu.

Preguntada polo uso de máscaras, a doutora Pereira puntualizou que "só serven en persoas enfermas para evitar" a propagación do virus. Ademais, avisou de que co uso estas "deterióranse" e non fan a súa función. "Non serven para nada se se levan de rutina", resaltou, en persoas asintomáticas, porque "dá sensación de falsa seguridade", concluíu.

Comentarios
Lo más