O Concello busca solucións para servir comida a domicilio

O Concello busca solucións para servir comida a domicilio
O Concello busca solucións para servir comida a domicilio

O alcalde mantivo unha xuntanza con representantes de disintas superficies comerciais que venden alimentos: Aquié, Carrefour, Día, Eroski, Froiz, Gadis, Hipercor, Mercadona e Praza de Abastos; e na que estaba presente a concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro.

Sánchez Bugallo explicou que os asistentes á xuntanza lle comunicaron que hai garantía de subministro para toda a cidadanía e que queda garantido o subministro a aquelas persoas que por razón de idade ou procesos de cuarentena non poden saír da casa. "En ese sentido, habilitouse ou vaise habilitar por practicamente todas as cadeas de supermercados, unha liña telefónica", subliñou.

Tamén o concello vai habilitar unha liña de teléfono pensando, segundo explicou Sánchez Bugallo naquelas persoas maiores que non teñen Internet. Trátase, reiterou, de "garantir á atención as persoas que o precisen, e garantir o subministro alimentario". Esta liña non sería só para "cuestións de tipo alimenticio, senón para outro tipo de necesidades ou servizos que poidan xurdir, como ir buscar algún medicamento, ou porque precisan algún tipo de atención". En calquera caso, engadiu, "dentro do Centro Coordinación Operativa quedou integrada está mañá a Cruz Vermella", que xestiona unha importante rede de voluntarios e voluntarias.

Tamén se tratou na xuntanza a colaboración co concello e a través de entidades como a Cociña Económica, Cáritas, etc. Era, explicou o alcalde, unha liña de colaboración que xa viña existindo, pero que se interrumpira a semana pasada porque quedaron sen existencias. Agora que está normalizada a situación, "tamén se vai normalizar ese subministro de alimentos", continou.

O alcalde tamén se referiu ao programa no que está traballando a concellaría de Políticas Sociais, de atención a persoas dependentes e a e menores. "Espero que o teñamos pechado para o vindeiro mércores", dixo. Sánchez Bugallo explicou que, ao pechar os colexios tamén se interrumpe o servizo de comedores, "polo tanto estamos fixando unha reunión coa empresa que prestaba este servizo para, ao longo desta semana, habilitar un programa que facilite as comidas no domicilio tanto a estes menores, como a persoas dependentes que o poidan necesitar".

Sobre as persoas que están na rúa, explicou que o concello falou con Cruz Vermella. "Faránse percorridos e falarase con estas persoas", dixo. "Están identificadas 10 persoas, que se lles vai ofrecer unha ubicación en albergues e pensións. Outra cuestión é que sucede se se negan a aceptar esta solución". Esa pregunta, engadiu, formularase hoxe á Subdelegación do Goberno para ver se é posible, dacordo coa Lei de Emerxencia, obrigalos "a que se teñan que recoller nun recinto pechado, Ata o momento esa solución non é factible, porque so o xuíz pode ordenar o ingreso forzoso desas persoas en centros de atención. O que si se lles vai ofrecer é praza en albergue ou pensión. Tamén se lle vai facilitar comida". O rexedor engadiu que a Cociña Económica seguirá funcionando, aínda que en lugar de dar comidas dentro do recinto, se lles vai facilitar un tupper co almorzo, a comida e a cea, ás persoas que acudan a este servizo.
Sobre o funcionamento da Praza de Abastos, o alcalde reiterou que debe permanecer aberta porque "ten como misión garantir o subministro alimentario da poboación, polo que ten que ter un trato semellante ao de outras superficies comerciais" que vendan alimentos. Engadiu que deber ser a xerencia deste mercado a que ten que velar para que se cumpran as recomendacións en materia de seguridade.

Á pregunta de se hai algunha decisión tomada sobre os contratos municipais, o rexedor respondeu que aínda non. "Estamos á espera do Consello de Ministro de mañá martes, que vai aprobar o conxunto de medidas que dicte o goberno en relación con estes contratos. A nosa intención é abordar esta cuestión na Xunta de Goberno extraordinaria que se celebrará o mércores. Esperamos ter, daquela, o marco legal para tomar as decisións oportunas".

A respecto de se interrumpen as obras públicas, o alcalde afirmou que "o noso criterio é que continúen as obras de Concheiros, así como as que se están desenvolvendo en diferentes puntos da cidade. Con todo", engadiu, "son decisións provisionais que poden ser revisadas ao longo de todo este proceso". 

Comentarios