Santiago terá un censo de maiores e un plan de rescate social

Santiago terá un censo de maiores e un plan de rescate social
Santiago terá un censo de maiores e un plan de rescate social

O Censo foi proposto polo PP e apoiado polo BNG mentres que o Plan de rescate proposto por CA contou cos votos a favor de PP, CA e BNG

Censo municipal de persoas maiores

Outra das proposicións ratificadas foi unha do PP instando ao Goberno local a "dar os pasos necesarios para a realización dun censo municipal de persoas maiores que vivan soas no termo municipal". Este documento, indican, permitirá "dispor da información máis actualizada e completa posible para subministrarlles as liñas de axuda e facilitarlles os recursos públicos dos que poidan ser beneficiarias estas persoas, contribuíndo así a unha mellora efectiva da calidade de vida nos seus fogares e evitar posibles situacións de risco". Neste caso deron o seu voto favorable PP e BNG e abstivéronse PSdeG-PSOE e CA.

Plan de Rescate Social
O capítulo de proposicións pechouse coa presentada por Compostela Aberta para crear unha comisión especial de estudo para impulsar un Plan de Rescate Social para Santiago. Tamén se solicita o impulso a unha mesa de diálogo co tecido social para "vehiculizar a información, comunicación e participación co tecido social compostelán, para que participen nas sesións de traballo e sexan partícipes na elaboración e implementación" do devandito Plan.

Esta proposición recibiu unha emenda do PP, transaccionada á súa vez, por CA, engadindo un terceiro punto no que se solicita que esta comisión leve a cabo, como un dos seus primeiros traballos e en paralelo ao resto, "unha reconsideración do vixente orzamento municipal co fin de determinar aquelas partidas susceptibles dunha reasignación para destinalas a fins sociais e axudas económicas para a reactivación do tecido empresarial e comercial do concello".

Deron o seu si a esta comisión PP, CA e BNG, mentres que o PSdG-PSOE optou pola abstención.

Canon do lixo

Na sesión tamén se deu o visto bo por unanimidade ao importe previsto de aforro para 2020 no custo do canon que se paga á Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) pola xestión do lixo, que alcanza os 302.326,93 euros. Esta cantidade xorde de aplicar á previsión de recollida deste exercicio, de 39.832,270 toneladas o importe da bonificación, fixado en 6,90 euros/tonelada. 

Comentarios