A Piscina Municipal de Rianxo reabrirá as súas portas o 22 de xuño

A Piscina Municipal de Rianxo reabrirá as súas portas o 22 de xuño
A Piscina Municipal de Rianxo reabrirá as súas portas o 22 de xuño

A Piscina Municipal de Rianxo, xestionada por BeOne, permaneceu pechada máis de tres meses ao público como consecuencia da declaración do Estado de Alarma polo Covid-19. Desde o día 22 de xuño, reabrirá as súas portas despois de implantar múltiples protocolos medidas de seguridades e hxiene para adaptar o centro á “nova normalidade”.


O obxectivo de BeOne é conseguir que o usuario siga gozando da mellor experiencia deportiva, pero con todas as garantías de saúde, seguridade e benestar. Adaptou as súas instalacións para cumprir con todas as esixencias estatais, comunitarias e locais e adoptou unha serie de protocolos propios para garantir o benestar e seguridade.

Todas as medidas adoptadas nos centros deportivos que xestiona BeOne estiveron auditadas e certificadas pola Cátedra do Deporte da UniversidadePolitécnica de Valencia. Entre as medidas adoptadas cabe destacar:

 • O reforzo en hixiene limpeza e desinfección.
 • A toma de temperatura no acceso.
 • A renovación constante de aire e a desinfección continua de filtros de
 • ventilación

 • Os puntos de desinfección de calzado e mans
 • O horario preferente para maiores de 65 anos
 • O control de aforo para poder respectar sempre a distancia de
 • seguridade mínima entre usuarios.

  Para consultar todas as súas medidas, BeOne habilitou a páxina web www.beone.es/volvemos.

  Na zona de auga, tanto en piscinas como spa, reforzáronse ao máximo as medidas de desinfección e limpeza e contrólanse exhaustivamente os parámetros técnicos nestes espazos.

  Todo o persoal do centro recibiu formación en medidas de seguridade Covid- 19 e en áreas específicas tanto técnicas como comerciais co fin de poder ofrecer aos abonados unha gran experiencia deportiva.

  BeOne compensará os servizos pagos e non gozados do mes de marzo e permitirá o acceso gratuíto dos seus usuarios que non se deron de baixa durante o peche ata o 1 de xullo.

  Comentarios
  Lo más