A área sanitaria compostelá inicia a pilotaxe dun novo modelo de atención primaria

A área sanitaria compostelá inicia a pilotaxe dun novo modelo de atención primaria
A área sanitaria compostelá inicia a pilotaxe dun novo modelo de atención primaria

Supón a posta en marcha do documento estratéxico e de xestión elaborado por expertos a finais do pasado ano

A área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza inicia a pilotaxe dun novo modelo de atención primaria vertebradora baseado no documento elaborado por expertos o pasado ano “Por unha atención primaria vertebradora dos sistema de saúde”. Será no servizo de A Estrada e para apoiar o seu desenvolvemento incorporáronse ao seu cadro de persoal 2 profesionais máis, enfermeiras especialistas en Atención Familiar e Comunitaria.

“A actual situación de incremento da cronicidade debida ao envellecemento poboacional en Galicia fai imprescindible dar resposta a certos retos na abordaxe da cronicidade”, segundo subliña a xerente da Área sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez. O coidado actual dos pacientes pluripatolóxicos e crónicos avanzados é fragmentado e descontinuo e a elevada taxa de hospitalizacións e reingresos deberían reducirse, xa que a hospitalización provoca a miúdo problemas engadidos ao motivo que ocasionara o ingreso.

Por iso, “considerouse necesario cambiar o actual modelo asistencial con por outro máis social, máis integral, máis preventivo e que achegue máis accesibilidade, proactividade e resolución no lugar máis adecuado para estes pacientes, que é o domicilio” e, con esa finalidade, elaborouse un plan estratéxico de Atención Primaria Vertebradora en Galicia, destaca Eloina Núñez.

Para plasmar ese enfoque, é necesaria a elaboración de plans locais de saúde, instrumento que, de forma ordenada, coherente e sistematizada, ten que permitir a quen o realiza (o propio servizo de atención primaria) analizar e reflexionar sobre a realidade local e adaptar o plan estratéxico a esa realidade.

No plan de Saúde de A Estrada xa se define un modelo de atención compartida con conexión con servizos sociais na abordaxe do paciente crónico complexo e avanzado. Abordar esta situación será a primeira función, dúas enfermeiras especialistas en enfermeria familiar e comunitaria que se incorporan ao servizo de atención primaria da Estrada. Créanse equipos multidisciplinares nos que estas enfermeiras terán un papel nuclear na coordinación entre profesionais e no seguimento proactivo do paciente, así como no liderado dunha atención domiciliaria avanzada, levada a cabo desde atención primaria.

A nova situación xerada pola pandemia subliña a necesidade de potenciar, a atención domiciliaria, a telemedicina (plataforma TELEA), e a tecnoloxía a pé de paciente, para prestar desde os centros de saúde, unha atención menos disruptiva e máis resolutiva aos pacientes crónicos en situación dunha maior vulnerabilidade. Unha atención primaria reforzada con novos roles, ferramentas e servicios, será máis decisiva e poderá coidar as traxectorias nunsentido lonxitudinal e coherente coas preferencia dos pacientes, en estreita coordinación e colaboración coas unidades hospitalarias de referencia e cos servicios sociais, reflexiona Juan Sanchez.

Así, incorporarase a vídeo chamada a TELEA o que “ampliará as vantaxes dunha chamada telefónica ao permitir a observación directa do paciente”.

Ademais, dentro da aposta pola atención domiciliaria avanzada, a fin de mellorar a interoperabilidade e a accesibilidade, dótase de tabletas dixitais para o acceso á historia clínica domiciliaria (HcMov).

Incorpóranse así mesmo sistemas de diagnóstico e transferencia de datos interoperables de vangarda, para unha atención domiciliaria conectada cos centros de saúde, a través dun modelo de Tablet multidispositivo con ECG, SPO2, Presión Arterial e Foto Cámara.

Ponse ao dispor dos pacientes un número de teléfono móbil no que se responderán as chamadas realizadas con atención ininterrompida os días laborais do ano así como acceso telefónico 7x24x365. Preténdese que os pacientes crónicos que pola súa complexidade se inclúen na xestión de casos, obteñan en calquera momento resposta ás dúbidas e demandas que poidan manifestar.

As enfermeiras especialistas suporán unha verdadeira panca de cambio, ao permitir crear equipos de cabeceira multidisciplinares que sirvan de referencia continua para o paciente e coidador, identificando precozmente a complexidade, realizando valoracións integrais, aplicando plans integrais de intervención, unha atención domiciliaria avanzada e un seguimento proactivo personalizado cunha maior continuidade asistencial, todo iso co obxectivo de mellorar a asistencia, os resultados en materia de saúde, a calidade de vida, o uso dos recursos e a satisfacción dos pacientes e as súas familias.

“O reto que se propón é ambicioso, e colocará á atención primaria de Galicia na vangarda nacional marcando un novo camiño que toma conciencia de que a esencia da cronicidade non é a enfermidade en sentido estrito, senón todas as condicións de saúde e limitacións da actividade de carácter crónico”, destaca o xefe do Servizo de A Estrada.


Comentarios
Lo más