Os grupos municipais instan ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia a incrementar os fondos das Lei de Dependencia

Os grupos municipais instan ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia a incrementar os fondos das Lei de Dependencia
Os grupos municipais instan ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia a incrementar os fondos das Lei de Dependencia

Os catro grupos municipais aprobaron unha moción conxunta, xurdida dunha iniciativa de CA, instando á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a incrementar os fondos destinados á Lei de Dependencia.

Ao Executivo autonómico tamén se lle solicita: revisar os casos de familias que teñan denunciado a modificación de criterios das equipas de valoración; implementar medidas máis eficaces segundo o tipo de diversidade particular de cada persoa; aplicar o Programa de Servizo de Axuda á Dependencia (SAD), continuando co reforzo dos equipos de valoración de grao de dependencia e coa axilización dos pagos no tempo máis breve posible; e seguir a intensificar a implicación, a colaboración e a participación das administracións locais na aplicación de todos estes puntos.

Obras na praza da Paz e San Roque

A proposta do BNG, aprobouse unha moción solicitando a conclusión das obras do proxecto de San Caetano entre a praza da Paz e os Basquiños e a inclusión das mesmas no orzamento de 2021. Votaron a favor CA e BNG e abstivéronse socialistas e populares.

Protocolos de atención
Outra moción aprobada por unanimidade foi unha, nada dunha iniciativa de CA, instando á Xunta de Galicia a "revisar e mellorar os protocolos de atención ás familias no caso de falecemento, en accidente, dalgún dos seus membros". Tamén se acordou dar conta deste acordo aos grupos do Parlamento de Galicia. Esta moción naceu a raíz da loita dunha persoa afectada, Esperanza Rodríguez López, quen relatou a súa traumática experiencia a raíz da morte do seu fillo.

Reurbanización da rúa de Sar
A proposta do BNG, deuse o visto bo a unha moción demandado as xestións necesarias para incluír nos orzamentos de 2021 a consignación para executar as obras de reurbanización da rúa de Sar, dende a ponte ata a calzada de Sar, co fin de darlle continuidade á actuación de Castrón Douro e Patio de Madres. Voto a favor de CA e BNG e abstención dos grupos socialista e popular.

Prevención de incendios
Tamén o grupo nacionalista sacou adiante unha moción para a toma de medidas para a redución e prevención de incendios forestais en Santiago de Compostela, incluíndo unha campaña de concienciación. Ademais do propoñente, votaron a favor PP e CA, absténdose o grupo socialista.

Recuperación das vellas estacións
Outra moción, aprobada por unanimidade, foi a presentada polo PP para a recuperación das vellas estacións ferroviarias da Sionlla, Verdía e as Pontes de Busto, situadas na futura vía verde Santiago-Cerceda.

Banda Municipal

Finalmente, recibiu o visto bo da Corporación a moción do PP para a regularización e potenciación da Banda Municipal de Música. Pídese que se recuperen os catro músicos interinos e se inclúan estas prazas nas próximas ofertas pública de emprego, que se anuncie o restablecemento do proceso selectivo de director da Banda un plan de acción para a Banda. Votaron a favor PP, CA e BNG, coa abstención do PSdeG-PSOE. 

Comentarios
Lo más