Denuncian que a xestión das urxencias do CHUS expón ao contaxio por Covid

Denuncian que a xestión das urxencias do CHUS expón ao contaxio por Covid
Denuncian que a xestión das urxencias do CHUS expón ao contaxio por Covid

A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS denuncia que vén de coñecer as denuncias realizadas polo persoal sanitario dos servizos de urxencias en relación coas graves carencias que existiron ata o mes de decembro do ano pasado, moitas das cales persisten neste momento, a pesar do impacto que sobre a poboación está tendo a pandemia por Sars- covid-2.

Dende a Asociación expoñen que "noNo mes de xaneiro denunciamos que na zona covid do servizo, seguindo cunha pauta contraria á legalidade laboral e asistencial, estábanse colocando nos corredores de acceso pacientes non confirmados de covid en espera de realizar a proba e obter o resultado da PCR, véndose sometidos non só a un trato que vulnera o dereito ádignidade, senón tamén expostos a un lugar de alto nivel de contaxio".

3Agora persoal sanitario alerta de que en moitos casos as persoas asintomáticas que estan sendo tratadas na liña de acceso ordinario do servizo rematan sendo confirmados como infectados por covid, "coa grave exposición que iso supón para os profesionais e para o resto dos pacientes, se temos en conta a escasa distancia que existe entre cadacama e que, por falta de criterios e protocolos, faise un uso prolongado das máscaras dos pacientes, co aumento do risco para un posible contaxio". Neste sentido, resulta alarmante que ata o mes de novembro do ano pasado (8 meses desde o inicio da pandemia) o persoal sanitario de urxencias non dispuxera de xeito xeneralizado de máscaras FFP2, que só eran subministradas para procedementos de especial risco.

2As zonas covid seguen estando infradotadas de medios humanos e materiais. "As condicións degradantes nas que se ve obrigado a traballar o persoal sanitario afecta directamente á calidade asistencial que recibimos os pacientes e, polo tanto, as nosas expectativas de vida e curación. Despois de ver os pacientes nos corredores de urxencias, cubículos separados por cortinas que non garanten a intimidade e a distancia de seguridade mínima fronte á pandemia, e decenas de horas de espera no servizo ata que se produce o ingreso en planta, agora tamén coñecemos o lugar de vestiario dos profesionais sanitarios. As imaxes que acompañamos son reveladoras. Despachos improvisados como vestiarios sen armarios; roupa de vestir en bolsas amontoadas en mesas e cadeiras; máscaras usadas en sobres; roupa de traballo sobre padiolas; zona vestiario de mulleres ao final do despacho, separada por cortinas", apuntan.


Satse respalda las reclamaciones de mejora de los trabajadores de Urgencias del complejo hospitalario de Santiago

El Sindicato de Enfermería Satse en Santiago ha trasladado su respaldo a las reivindicaciones de mejora del servicio de Urgencias del complejo hospitalario universitario de Santiago (CHUS) ante lo que consideran "una situación insostenible" por "la inminente implantación del Plan Funcional proyectado por la gerencia".

"El personal de urgencias advierte que la situación de pandemia que se está viviendo en estos momentos no es el mejor escenario para implantar el Plan Funcional, por todo lo que puede acarrear en materia de reorganización de equipos y el propio servicio".

"Algo que necesita un ambiente de trabajo dentro de la máxima normalidad posible para su mejor implantación y no una situación crítica de pandemia como la que estamos viviendo", advierte la delegada de Satse en Santiago, Judit Fernández.

En la misma línea, sostienen que tampoco se ha contado con ellos para la redacción de ese plan, "cuando son precisamente ellos los que mejor conocen el servicio".

En este contexto, le piden a la gerencia "que no implanten en medio de la pandemia el Plan Funcional al considerar que no es el momento idóneo para llevarlo a cabo". Además, solicitan "que en el momento en que se produzca la implantación, cuenten con ellos".

PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Por otro lado, denuncian que este servicio "arrastra problemas estructurales desde hace años, como la falta de un número adecuado de vestuarios para un servicio de urgencias". En este sentido, indica que "tan sólo cuentan con una habitación para cambiarse, tanto los de zona Covid como los del área no Covid, sin duchas, sin taquillas para guardar sus pertenencias y sin demasiado espacio para cambiarse".

Por todo ello, avanza que se sumará a la convocatoria de concentración del Servicio de Urgencias del CHUS, que se realizará este martes, a las 12,00 horas. 

Comentarios
Lo más