As Cidades Patrimonio asinan con Fundación ONCE un programa de accesibilidade universal

As Cidades Patrimonio asinan con Fundación ONCE un programa de accesibilidade universal
As Cidades Patrimonio asinan con Fundación ONCE un programa de accesibilidade universal

O presidente do Grupo e alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acorda co director xeral de Fundación ONCE, José Luís Martínez Donoso, un programa de accións para o fomento da Accesibilidade Universal.

O presidente do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade e alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, asinou hoxe un convenio de colaboración co director xeral de Fundación ONCE, José Luís Martínez Donoso, para desenvolver un programa de accións para o fomento da Accesibilidade Universal. Segundo explicou o presidente do Grupo, "o noso obxectivo é promover iniciativas que favorezan a plena e efectiva inclusión e normalización social das persoas con discapacidade, así como o seu acceso ao desfrute pleno do patrimonio cultural que as 15 cidades atesouran como Patrimonio da Humanidade".


Pola súa banda, o director xeral de Fundación ONCE, José Luís Martínez Donoso, asegurou que "este convenio supón un avance na consecución dun dos nosos obxectivos como é o fomento da accesibilidade universal e o deseño para todas as persoas en contornas, produtos e servizos para asegurar o acceso das persoas con discapacidade á cultura en igualdade de condicións tal e como recoñece a Convención de Dereitos de Nacións Unidas".

O presidente do Grupo subliñou que o convenio asinado hoxe, cunha vixencia de dous anos, dá continuidade ao que se asinou en 2017: "agora damos un paso máis cun programa de cooperación para a promoción da accesibilidade universal, incluídos os espazos virtuais, nos edificios, instalacións e servizos. Tamén supón un avance na sensibilización social e empresarial respecto das cuestións que afectan ás persoas con discapacidade. Ademais, imos establecer criterios de preferencia vinculados á contratación de persoas con discapacidade, accesibilidade universal en instalacións, produtos e servizos para concesión de axudas, subvencións ou calquera outro tipo de apoio derivados dos programas ou servizos do grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade".

A Fundación ONCE, segundo explicou o seu director xeral, ofrecerá "asesoramento técnico ao Grupo en proxectos de accesibilidade universal, especialmente no ámbito patrimonial e turístico. Tamén se contempla realizar actividades de formación en materia de accesibilidade universal e deseño para todas as persoas dirixidas a persoal do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade".

Afrontar o reto da dixitalización é outro dos obxectivos do convenio. Rodríguez Osuna explicou que "consideramos necesario aproveitar a innovación para fomentar e favorecer a inclusión social actuando en servizos, produtos, contornas, medios de transporte e mobilidade e aplicacións TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación), de maneira que as súas infraestruturas e servizos públicos e privados sexan utilizables por todas as persoas en igualdade de condicións, con maior eficiencia e interactividade".

José Luís Martínez Donoso, que estivo acompañado polo director de Accesibilidade e Innovación da Fundación Once, Jesús Hernández Galán, engadiu que "consideramos prioritarias todas as actuacións destinadas a promover o potencial das tecnoloxías da información e comunicación a favor das persoas con discapacidade. A Cuarta Revolución dixital, que actualmente estamos a vivir non debe de servir para agrandar a fenda dixital, senón como panca de cambio en favor da plena inclusión das persoas con discapacidade".

A firma do convenio celebrouse no Palacio do Verdugo de Ávila, cuxo alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, agradeceu que "este acordo se asine na nosa cidade, xa que Ávila é unha das cidades de España máis accesibles e estou convencido de que este compromiso vai permitir que o Grupo siga avanzando en accesibilidade e na prestación do mellor servizo ás persoas que visitan as nosas cidades".

Esta tarde arrincan as Xornadas sobre Turismo e Accesibilidade, baixo o título "Patrimonio da Humanidade, para toda a Humanidade". Organizadas pola Comisión de Turismo do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade, estas xornadas, que se celebran os días 14 e 15 de abril no Palacio de Superunda, coa colaboración do Concello de Ávila e o Ministerio de Cultura e Deporte e contan así mesmo coa participación da Secretaría de Estado de Turismo; do Concello de Madrid e Madrid Destino, o Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Fundación ONCE, ILUNION e Pronisa Plena Inclusión.

"A información inclusiva como ferramenta turística integradora para a difusión do patrimonio" é un dos grandes retos que se van a abordar nestas Xornadas, que inaugura o presidente do Grupo de Cidades Patrimonio ás 16.30 horas, xunto coa subdirectora xeral de Xestión e Coordinación dos Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Deporte, Pilar Barrero, antes de dar paso ao relatorio marco inicial, de Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidade Universal e Innovación de Fundación ONCE. O panel de boas prácticas en accesibilidade e información porá fin á primeira Xornada, que continúa mañá xoves 15 de abril cun taller práctico sobre lectura fácil aplicado ao turismo e á interpretación do patrimonio, outro sobre señalética accesible, ademais dun relatorio sobre boas prácticas de accesibilidade en novas tecnoloxías destinadas ao turismo.

O relatorio "un Museo a medida", do Thyssen Bornemisza e o exemplo de accesibilidade de Madrid Destino porán o broche de ouro ás Xornadas, que se desenvolven de forma presencial e en formato en liña e están dirixidas a técnicos de turismo das Cidades e a outras persoas interesadas das organizacións participantes. 
Comentarios