O plan de impulso da economía social de Santiago inclúe catro liñas formativas entre outubro e novembro

O plan de impulso da economía social de Santiago inclúe catro liñas formativas entre outubro e novembro
O plan de impulso da economía social de Santiago inclúe catro liñas formativas entre outubro e novembro

Este programa, que foi presentado polo alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo e a responsable de Relacións institucionais da Unión de Cooperativas EspazoCoop, forma parte do Plan de Reactivación Económica e Social PRESS do Concello de Santiago.

A Oficina de Promoción Económica lanza este programa de impulso da economía social, en colaboración con Espazo Coop, que se desenvolverá nos meses de outubro e novembro de 2021 co obxectivo de impulsar un ecosistema emprendedor no cooperativismo e a economía social na contorna de Santiago de Compostela, dando a coñecer as especificidades, características e vantaxes do emprendemento cooperativo e a economía social para visibilizar e divulgar entre a poboación en xeral os modelos de empresas de Economía Social e o das cooperativas en particular como fórmula de creación de emprego estable e de calidade.


Xosé Sánchez Bugallo salientou a importancia das cooperativas na cidade como entidades que fomentan o "emprendemento e a innovación, claves da recuperación económica. Xa o eran antes e agora moitísimo máis".

O Plan de traballo do programa contempla e aposta por dúas liñas:
1| Por unha banda, unha acción de capacitación dirixida ás persoas prescritoras de emprego, como axentes de difusión e creación de empresas entre as persoas usuarias dos seus servizos. Nesta liña prógramase a acción "Impulsando un ecosistema emprendedor no cooperativismo e a economía social" cunha duración de 40 h e dirixido a axentes e técnicos de emprego, desenvolvemento local e promoción económica; persoal de asesorías, xestorías e consultorías; persoal técnico de proxectos de emprendemento e outros profesionais e público vinculado co apoio, recomendación e prescrición de fórmulas empresariais. Impartirase na modalidade de teleformación do 4 ao 30 de outubro de 2021.

2| Por outra banda, accións formativas dirixidas ás persoas interesadas en coñecer ou poñer en marcha proxectos de emprendemento cooperativo e de economía social para formalas e darlles a coñecer a opción de constituír unha cooperativa. As accións programadas, todas na modalidade de teleformación, son as seguintes:
• Habilidades para o traballo en cooperativa. Con 20 h de duración impartirase do 11 ao 24 de outubro 2021.
• Emprendendo en cooperativa. Con 20 h de duración impartirase do 27 de outubro ao 10 de novembro 2021.
• Desenvolvendo a idea cooperativa. Con 20 h de duración impartirase do 15 ao 29 de novembro 2021.

As persoas e empresas interesadas poden inscribirse, consultar o programa completo de cada accións formativa e coñecer máis sobre estas accións no programa adxunto e contactando con Espazo Coop no teléfono 881 887 456 ou correo electrónico patane@espazo.coop.

Esta iniciativa, que conta con un orzamento de 18.000 €, forma parte do programa municipal Compostela Móvese 2021 aprobado en Xunta de Goberno de 14 de xuño de 2021 como parte do Plan de Reactivación Económica e Social PRESS do Concello de Santiago. O principal obxectivo do programa é apoiar un modelo de desenvolvemento económico local endóxeno cooperativo e asentado na identidade e na historia do territorio Para isto, búscase asentar os procesos de mellora empresarial e emprendemento nos valores diferenciais do tecido socioeconómico do concello. 

Comentarios