Corte do suministro de auga en varios barrios de Santiago debido a un vertido no Tambre

Corte do suministro de auga en varios barrios de Santiago debido a un vertido no Tambre
Corte do suministro de auga en varios barrios de Santiago debido a un vertido no Tambre

O Concello de Santiago de Compostela, informou este sábado que, debido a unha vertedura aparecida na madrugada  na captación da auga do Río Tambre, augas arriba da Estación de Tratamento de Auga Potable do mesmo nome, verase afectado a subministración de auga á poboación e ao sector industrial.

En canto os técnicos da empresa concesionaria detectaron a situación, puxérono en coñecemento das administracións competentes, e procederon a tomar as medidas oportunas na planta para evitar calquera risco que puidese comprometer a calidade da auga servida ao Concello de Santiago a partir desta fonte e estívose desde o primeiro momento traballando para valorar a situación e tomar medidas que permitisen non impactar a subministración.


O laboratorio de calidade das augas está a traballar de forma continua desde primeira hora do sábado analizando a auga de entrada á ETAP para poder tomar as decisións oportunas coa maior axilidade e garantindo sempre a seguridade da cidadanía.

Desde primeira hora do sábado procedeuse ao peche como medida paliativa, de todos os consumos municipais (rega, baldeos,…) non esenciais, para tratar de dispoñer do maior volume de auga posible para abastecemento á poboación.

Dado que a afectación da vertedura no río está a ser máis grave e duradeira do que indicaban as informacións recibidas, foi necesario o establecemento dun protocolo de actuación para cortar o abastecemento ao municipio. Isto implica que inicialmente as zonas de Vista Alegre, Peregrina e zonas altas como Castiñeiriño deixarán de ter subministración. A pesar de todas as medidas tomadas, prevese que nas próximas horas tamén se vexan afectadas as zonas de Polígono de Boisaca, Tambre e Sionlla. Ademais de Meixonfrío, Grixoa, Garabal, Enfesta e San Caetano.

Adicionalmente, mentres dure esta situación, o Concello fará difusión de medidas que garantan un consumo responsable de auga, suspendendo todos aqueles usos non imprescindibles.

Poñeranse durante a tarde de hoxe ao dispor da cidadanía camións cisternas na Rúa Carlos Maside y diante do supermercado Gadis de Meixonfrío a partir das 20 h que se trasladarán en función das necesidades.

A empresa concesionaria dispón do teléfono gratuíto, que proporciona información a quen a solicite: 900 201 250.

Tamén está a proceder a enviar información vía sms e correos electrónicos a aqueles clientes dados de alta no seu servizo de servialertas.

O Concello e Viaqua emitirán comunicados, a través das súas páxinas Web, RRSS e medios de comunicación, para informar puntualmente da situación, en función da situación da calidade da auga do río, o restablecemento da subministración. 

 Ante as posibles restricións de auga o Concello pedía a colaboración de toda a cidadanía.

Dende Raxoi apuntaban que para garantir un consumo máis racional da auga é fundamental:

- Non facer acopio de auga de xeito innecesario.

- Non regar nin baldear.

- Utilizar so a auga potable de xeito razoable.

Comentarios
Lo más